GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang

Email :  c1bmyhoidongcm@angiang.edu.vn

Điện thoại :0296-3622254

       Tính đến năm học 2018-2019 trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông gồm có 43 thành viên. Trong đó Ban Giám Hiệu là 2 , giáo viên chủ nhiệm lớp là 19 , giáo viên chuyên là 9 và 8 nhân viên. Trường được tọa lạc Ấp Mỹ Đức xã Mỹ Hội Đông huyện Chợ Mới tỉnh An Giang được chia ra làm 2 điểm trường,điểm chính là 16 lớp, điểm phụ là 3 lớp. Hầu hết các thầy cô đều công tác lâu năm tại đơn vị và phần lớn là người địa phương nên cũng thuận lợi cho công việc giảng dạy. Tập thể CB-GV-NV đều có tinh thần đoàn kết cao và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HIỆU TRƯỞNG

TRẦN QUỐC TUẤN